top of page

OUR TEAM

 

Founder

IMG_2926.JPG

Rachel Nguyen

VÕ THỊ ANH THƯ - KINH TẾ.png
Vo Thi Anh Thu

head of the organizing committee

282166184_596615284893884_7056134979796707645_n.jpg
Phan Nguyen Thao Lan

Vice of the organizing committee

Bùi Thị Anh Thương - Vice Dự án - Trưởng ban Truyền thông Báo chí.HEIC

Vice of the organizing committee

Bui Thi Anh Thuong

Administration Department

Technical Department